telefon krematorij      030 623 280       040 529 559
 Tanja                 Boštjan      

PREVOZ IN PRISOTNOST PRI UPEPELITVI

Naša upepeljevalnica deluje v skladu s slovensko zakonodajo, zato prevozi in prisostvovanje pri upepelitvi niso mogoči. 

 odlocba krematorij

V objektu se odvija samo proces upepeljevanja hišnih ljubljenčkov in shranjevanje pepela v žare skladno s predpisi s področja varstva okolja, ob upoštevanju vseh omilitvenih ukrepov in postopkov, navedenih in opisanih v analizi tveganja, ki je sestavni del izdanega vodnega soglasja za objekt prve upepeljevalnice za hišne ljubljenčke v Sloveniji. Na predmetni lokaciji ni dovoljeno prevzemanje, predelava in odlaganje stranskih živalskih proizvodov in drugih ostankov škodljivih snovi in odpadkov. Dovoljeno je le začasno shranjevanje in individualno upepeljevanje pokojnih hišnih ljubljenčkov. 

 

Prevzem in prevoz trupel hišnih ljubljenčkov poteka v skladu z Uredbo (ES) oz. v Sloveniji je potrebno upoštevati pravilnik o zbiranju, prevozu, skladiščenju, ravnanju, uporabi in odstranjevanju živalskih trupel kot vrste živalskih stranskih proizvodov, ki niso namenjeni prehrani ljudi.

 

Večno Zavetišče, prva upepeljevalnica za hišne ljubljenčke v Sloveniji, je z registracijo upepeljevalnice dobila tudi odobritev prevozov pokojnih hišnih ljubljenčkov.

 

Domov >

 

 

Postopka prevoza in upepelitve sta izvedena pod nadzorom in spoštljivo.